| [CPD_READS_THIS] lần xem |

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐOÀN HP TP HẢI PHÒNG VỀ DỰ LỄ GIỖ TTT TẠI HÀ NỘI

Đoàn 120 người họ PhạmTP Hải Phòng . Có clb GÁI Dâu, hđho Pham Thủy Nguyen , Đồ Sơn, An Lão về dự lễ giỗ Thượng Thủy tổ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu ngày 20-7 âm tại Thành Trì, Thanh Liệt Hà Nội.

Phạm Khắc Dư

 

 

You must be logged in to post a comment Login

Bài viết cùng từ khóa: