VOV2: PHẠM ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG

0
14

Hướng tới Lễ Giỗ Thượng Thủy tổ Phạm Tu – 20 tháng Bảy Giáp Ngọ – 2014, mời bà con cùng nghe lại Thân thế – Công trạng của Phạm Đô Hồ Đại Vương đã phát trong Chương trình ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM của Đài tiếng nói Việt Nam – VOV2 (ngày 21-7-2014).

                                                                         *****